ร้านค้าออนไลน์ฟ ขายของออนไลน์

6 อาชีพที่ยังไม่มีในปัจจุบัน แต่ในอนาคตตลาดแรงงานต้องการมาก

ผู้เชี่ยวชาญได้ทำนายไว้ว่า ภายในปี 2030 งานกว่า 73 ล้านตำแหน่งจะหายไป เพราะการ...

Continue reading