People I สังคม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นโซเชียล

สงกรานต์นี้ ฟรีมอเตอร์เวย์ ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร เพื่อชาวอีสานเดินทางกลับบ้าน

ร้านค้าออนไลน์

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางสู่ภาคอีสาน ซึ่งกรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานดังกล่าว โดยการปรับปรุงทางเชื่อมทางเข้า – ออก ปรับปรุงจุดกลับรถ ไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6


ทั้งนี้ การเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 จะมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 กม.5+400 ซึ่งกรมทางหลวงได้จัดการจราจรทิศทางเดียวในแต่ละช่วงเวลา (จำนวน 2 ช่องจราจร) แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 9 – 13 เม.ย. 64 รองรับทิศทางขาออก (มุ่งหน้าภาคอีสาน) และ วันที่ 14 – 19 เม.ย. 64 รองรับทิศทางขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) ในส่วนฝั่งกลับกันจะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/innoie4/posts/1908399665984004


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น